Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Orosanmälan och machine learning

Diarienummer
Koordinator Strängnäs kommun
Bidrag från Vinnova 374 460 kronor
Projektets löptid december 2020 - augusti 2021
Status Avslutat
Utlysning AI - Kompetens, förmåga och tillämpning
Ansökningsomgång Starta er AI-resa för offentliga organisationer - hösten 2020

Syfte och mål

Strängnäs kommun har tagit fram språkmodellen ADA: en tidig version av verksamhetsstöd till processen orosanmälan för barn och unga. Målet är att socialsekreterarna i ett nytt ärende får signal på eventuella tecken på våld och konflikt, som ADA identifierar både i det nya och tidigare ärenden om samma barn. Modellens kapacitet har påvisats, mer träning behövs, och frågan om hanteringen av skyddsvärda data behöver lösas. Projektet har belyst vikten av strukturerat arbete med databeredskap, nyttan av hybrida lösningar varav AI är en del av, och behovet av ännu bredare samverkan.

Resultat och förväntade effekter

- Tidig version av NLP-modell ADA (XLM-R) framtagen, som till 70% identifierar tecken på två kategorier inom våld och konflikt - Värdefulla lärdomar avseende NLP-användningen inom offentlig förvaltning: databeredskap, annotering, infrastrukturella och informationssäkerhetsmässiga utmaningar mm - Strängnäs kommun fortsätter projektet med egen finansiering till december 2021, bidrar med lärdomar i nätverk som SKR och AI Sweden samordnar, inom samverkan ”4 Mälarstäder” samt i rollen som projektpart i AI Swedens projekt Digital Verkstad 2021 (om finansiering beviljas)

Upplägg och genomförande

- Den från början självklara AI-tekniken (deep learning) var inte den lämpligare: projektet bytte spår till Natural language processing - Den breda sammanslutning och stöd inom den offentliga sektorn (som samordnas av AI Sweden och SKR) möjliggjorde projektet - En stringent fokus på verksamhetens behov krävs redan i fasen dataförberedelse - Vissa frågor av nationell angelägenhet är inte lösta (informationssäkerhet mm) - En nationell samordning i databeredskapsarbete behövs, Strängnäs hoppas bidra till det som projektpart i AI Sweden:s projekt ”Digital verkstad 2021”

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 17 mars 2022

Diarienummer 2020-04054

Statistik för sidan