Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

SMF CAM2: Optimized fixtures through metal additive manufacturing (3d-Fix)

Diarienummer
Koordinator CASCADE CONTROL AKTIEBOLAG - Cascade Control AB
Bidrag från Vinnova 150 000 kronor
Projektets löptid december 2018 - maj 2019
Status Avslutat
Utlysning Kompetenscentrum

Syfte och mål

Att praktiskt påvisa nyttan av Mode Based Defnetion tillsaman med ny standard kring dimensionering och kvalitetskontroll. Automatiserad Form ock Läge samt Tollerans-analys av AM-tillverkade metalliska detaljer.

Resultat och förväntade effekter

Fullt automatiserad kvalitetskontroll som är repeterbar och operatörsoberonde vid AM-tillverkning.

Upplägg och genomförande

Projektet syftar kring AM-tillverkning av en avancerad esvets fixturer. Vår del i projektet handlar om automatiserad kvailtetskontoll. Kravsättnigen sker i design-fasen, kvalitetskontroll sker med 3D scanning i robotstyrda mätceller.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 17 december 2018

Diarienummer 2018-04995

Statistik för sidan