Optimerade fordon baserat på kundanvändning

Diarienummer 2014-05354
Koordinator Aktiebolaget Volvo - Volvo GTT
Bidrag från Vinnova 1 890 000 kronor
Projektets löptid januari 2015 - augusti 2016
Status Avslutat
Utlysning Effektiva och uppkopplade transportsystem - FFI
Ansökningsomgång 2014-03962-en

Syfte och mål

Livslängdskrav är avgörande för dimensionering av lastbilar. Variation i livslängd är starkt kopplat till variation i användning och att förstå kunders körcykel är en förutsättning för energi- och transportoptimering.I detta projekt har vi modellerat händelser med Markov kjedjor. Vi har använt Hidden Markov Models för att identifiera manövrar och kurvkörning baserade på CAN data.I ett flertal projekt har vi kunnat beskriva/diffrentierat kundanvändningen i flera klasser vilket lett till mer optimerade komponenter.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har let till en ökad förståelse för hur vi men statistiska modeller förstå/modellera hur kunderna använder våra fordon. Genom att klassa miljön kan vi klassa våra komponenter. Optimerade komponenter leder till mindre totalvikt av fordonet och högre lastförmåga. Detta leder till mindre energiförbrukning i tillverkningen och en relativt lägre bränsleförbrukning.

Upplägg och genomförande

Det huvudsakliga vetenskapliga arbetet har utförts av en doktorand på Matematisk Statistik på Chalmers. Arbetet har publicerats i i 5 artiklar. Doktoranden har tagit Lic examen och har avlagt doktorsexamen. Vi har haft ett flertal handledare från Chalmers och SP. Resultaten har efter hand implementerats i Volvos kravhantering och senare i ett antal produkter/komponenter.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.