Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

OptiFastening II optimerad montering av lättvikts skruvförband

Diarienummer
Koordinator Swerea IVF AB - Swerea IVF Göteborg
Bidrag från Vinnova 4 000 000 kronor
Projektets löptid januari 2012 - november 2014
Status Avslutat
Utlysning Hållbar produktion - FFI
Slutrapport SR_HP_2011-01147_OptiFast2_EN.pdf(pdf, 702 kB) (In English)

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet med projektet var att öka konkurrenskraften för svensk fordonsindustri genom att ta fram enhetliga och lättanvända hjälpmedel för design och montering av optimerade skruvförband. Modeller som ger monteringsparametrar samt modeller som predikterar sättning i klämkraftskritiska förband ska tas fram. Handboken ska kunna svara på flertalet av de frågor som kan uppkomma från konstruktion och produktion. All framtagen information ska finnas lätt tillgängligt, vilket har uppfyllts genom att handboken och beräkningshjälpmedel finns fritt på hemsidan, www.sfnskruv.se.

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektet ger effektivare konstruktion och produktion av optimerade skruvförband. Uppföljning av klämkraft förenklas med ultraljud. Genom att prediktera sättning underlättas val av rätt förband och optimerad konstruktion. Projektet ökar kompetensen och konkurrenskraften hos svensk industri och informationen finns fritt tillgänglig på projektets hemsida. Den kan också användas för utbildning. Nätverket som har utvecklats genom projektet är mycket viktigt för erfarenhetsutbyte mellan företagen och bildar en bra grund för förbättrad och snabbare utveckling i Sverige.

Upplägg och genomförande

En FE-modell för hur krafter och spänningar utvecklas i förbandet allt eftersom det dras åt utvecklas. Då kan ultraljudsresponsen bestämmas. Sträckgränsdragna förband hos företagen identifieras och väljs ut för demonstration av ultraljudsverifiering av klämkraft. Inventering av EMAT och Bi-wave teknikerna för införande i produktion. Sättningen i dynamiskt belastade skruvförband analyseras och formuleras till en regressionsmodell. Användargränssnitten kopplas upp mot SFN:s hemsida. Handbokens befintliga kapitel uppdateras och 15 nya kapitel tillförs.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 12 december 2016

Diarienummer 2011-01147

Statistik för sidan