Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Open Transport Effectiveness Service Platform

Diarienummer
Koordinator Volvo Technology AB - Avd 6600, M1
Bidrag från Vinnova 3 000 000 kronor
Projektets löptid januari 2011 - mars 2014
Status Avslutat
Utlysning Effektiva och uppkopplade transportsystem - FFI
Slutrapport 2010-02092 OTESP.pdf (pdf, 618 kB)

Viktiga resultat som projektet gav

Huvudsyftet med projektet har varit utveckling av tjänster och affärer. Konkret har detta lett till att projektet har skapat en integrationsplattform för telematikdata som därifrån skall bygga vidare mot affärsutveckling och nya tjänster med hjälp av data baserad på den öppna plattformen.

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektet har visat på att det idag är möjligt att länka ihop telematikdata från olika tillverkare av både lätta och tunga fordon via öppna eller åtminstone halvöppna plattformar. Data från fordonen är alltså relativt okomplicerat att ta fram redan idag. Vad gäller att hämta (logga) data om godset och integrera detta med fordonsdata återstår fortfarande en del arbete i branschen. Tekniskt sett är detta möjligt men olika juridiska svårigheter kan finnas kvar på grund av att ägandeskapet av godsdatan är oklar.

Upplägg och genomförande

Projektet startade i september 2011. Efter cirka ett år kunde tre fordon från tre olika OEM:er kopplas till åkeriet IB Transport. Två av fordonen (Scania och VW) tillhörde åkeriet medans det tredje fordonet (Volvo) tillhörde DHL Express. Affärssystemet byggdes upp av Optidev och där kunde de tre fordonen följas i realtid. Systemet var baserat på det kommersiella systemet MobiLast. Ur systemet kunde hämtas data om fordonens position, bränsleförbrukning, körsätt samt ett antal miljöparametrar. Dessutom kunde detaljerade data om uppdraget, godset och fordonsidentiteten utläsas.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-02092

Statistik för sidan