Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Omnimode AB - Bendable electronic paper displays whole color range

Diarienummer
Koordinator rdot AB - Omnimode AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid april 2017 - augusti 2017
Status Avslutat
Utlysning Innovativa Startups

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet och målet med projektet var att utveckla hårdvara och mjukvara för individuell kontroll och styrning av pixlar i vår proprietära displayteknologi. Utöver detta syftade projektet till att identifiera partners för genomförande av projektet. Svårigheter att utveckla en stabil och hållbar prototyp gjorde att utvecklingsmålen ej uppfylldes. Flertalet partners och även potentiella kunder identifierades som kommer vara mycket värdefulla framöver.

Långsiktiga effekter som förväntas

Resultatet av projektet har inneburit att diverse teknniska utmaningar har uppenbarat sig. Detta har givit insikter dels om hur teknologiska utvecklingen skall planeras och genomföras framöver, men även hur tekniken skall anpassas för att bemöta kraven för identifierade inträdesmarknader. Trots icke uppfyllda projektmål anses resultatet varit gynnsamt då det givit oss både teknisk och marknadsmässig feedback som blir behjälpliga för att nå marknaden.

Upplägg och genomförande

Det som kommer göras bättre inför framtida projekt är att tydligare identifiera vilka fundamentala problem som ska utredas och lösas samt i vilken turordning. Även skapa en starkare marknadsförankring som validerar teknikutvecklingen. Rent praktiskt var genomförandet enligt plan och utan bekymmer.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 2 mars 2017

Diarienummer 2017-00792

Statistik för sidan