Omnimode AB - Bendable electronic paper displays whole color range

Reference number
Coordinator rdot AB - Omnimode AB
Funding from Vinnova SEK 300 000
Project duration April 2017 - August 2017
Status Completed
Venture Innovative Startups
Call Innovativa startups fas 1 Våren 2017

Purpose and goal

Syftet och målet med projektet var att utveckla hårdvara och mjukvara för individuell kontroll och styrning av pixlar i vår proprietära displayteknologi. Utöver detta syftade projektet till att identifiera partners för genomförande av projektet. Svårigheter att utveckla en stabil och hållbar prototyp gjorde att utvecklingsmålen ej uppfylldes. Flertalet partners och även potentiella kunder identifierades som kommer vara mycket värdefulla framöver.

Expected results and effects

Resultatet av projektet har inneburit att diverse teknniska utmaningar har uppenbarat sig. Detta har givit insikter dels om hur teknologiska utvecklingen skall planeras och genomföras framöver, men även hur tekniken skall anpassas för att bemöta kraven för identifierade inträdesmarknader. Trots icke uppfyllda projektmål anses resultatet varit gynnsamt då det givit oss både teknisk och marknadsmässig feedback som blir behjälpliga för att nå marknaden.

Planned approach and implementation

Det som kommer göras bättre inför framtida projekt är att tydligare identifiera vilka fundamentala problem som ska utredas och lösas samt i vilken turordning. Även skapa en starkare marknadsförankring som validerar teknikutvecklingen. Rent praktiskt var genomförandet enligt plan och utan bekymmer.

External links

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.