Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

OLMAG® - en helt ny biobaserad tensid-plattform

Diarienummer
Koordinator ENZA BIOTECH AB
Bidrag från Vinnova 250 000 kronor
Projektets löptid mars 2017 - juli 2017
Status Avslutat
Utlysning Innovativa Startups

Viktiga resultat som projektet gav

Det övergripande målet med projektet var att förbereda för en lyckad marknadsintroduktion av Enza Biotech’s unika tensidteknologi genom att stärka positionen gentemot potentiella kunder. Detta mål uppfylldes under projekttiden i och med att Enza blev uppköpt av Croda International, ett stort brittiskt ingrediensföretag. Två av tre arbetspaket bidrog med avgörande data och information kring kvalitet och produktegenskaper och hade en direkt positiv inverkan på förhandlingarna och utfallet.

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektet har genererat data och resulterat i ny kunskap om Enzas unika tensidteknologi. Detta har under projekttiden lett till att ett stort internationellt bolag har köpt upp teknologin och beslutat att driva Enza Biotech vidare som ett forsknings- och utvecklingsbolag, med chans att utvecklas och växa och skapa nya arbetstillfällen. De nya data som togs fram inom projektet kommer att bidra till vidareutvecklingen av teknologin, resultera i ny IP och därmed främja en marknadsintroduktion av teknologin.

Upplägg och genomförande

Projektets upplägg baserades på tre arbetspaket vars genomförande skulle underlätta för en kundtest-period som kunde leda till förhandlingar om att sälja av teknologin efter projekttidens slut. Då Enza Biotech redan under projektets gång fick ett erbjudande om försäljning och inledde förhandlingar, beslutades att ett av arbetspaketen inte skulle genomföras och att de övriga två skulle fortsätta som planerat. Då mycket tid gick åt till att förhandla om försäljningen, så begärdes förlängning av projektet med två månader för att kunna slutföra arbetet.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 2 mars 2017

Diarienummer 2017-00754

Statistik för sidan