Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Ökad e-tillgänglighet till arbetsmarknaden

Diarienummer
Koordinator HAPPYR AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid april 2017 - november 2017
Status Avslutat
Utlysning Social innovation
Ansökningsomgång Social innovation - utveckla och testa

Viktiga resultat som projektet gav

Projektet "Ökad e-tillgänglighet till arbetsmarknaden" har lett till att det nu i Sverige finns en kommersiell digital jobbmatchningsplattform, e-tillgänglig enligt den europeiska WCAG 2.0 AA standarden (Web Content Accessibility Guidelines). Plattformen kan erbjuda alla arbetsgivare, offentliga såväl som privata, stora såväl som små, att rekrytera till sina lediga tjänster på ett sätt som möjliggör och inkluderar så att många fler personer inklusive de med funktionsvariationer att söka arbete på lika villkor.

Långsiktiga effekter som förväntas

Vi har i projektet uppnått resultatet att skapa en e-tillgänglig digital jobbplattform. Vi har dock under projekttiden inte hunnit visa effekten av hur jobbplattformen lett till fler arbeten för personer med funktionsvariation. Vi har dock visat att när det gäller gruppen med autistiska diagnoser så krävs ett fortsatt och fördjupat arbetet med de digitala arbetssätten. Ett arbete som ligger långt över standarden för e-tillgänglighet.

Upplägg och genomförande

Det tekniska delen av projektet att designa, utvärdera och korrigera den digitala jobbplattformen var något mer omfattande än planerat, och levererades under projekttiden. Vi underskattade trögheten att komma till beslut hos vår partner vilket ledde till att vi till viss del var tvungna att ändra i vår arbetsmodell och mäta andra effekter än planerat från start. Efter korrigeringen genomfördes arbete enligt plan med bra resultat.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 21 mars 2017

Diarienummer 2017-01104

Statistik för sidan