Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Ökad delaktighet för personer med kognitiva och psykiska funktionsnedsättningar

Diarienummer
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid juni 2014 - januari 2015
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering

Viktiga resultat som projektet gav

Projektet syftar till att skapa ökad delaktighet för personer med olika kognitiva och psykiska funktionsnedsättningar. Det ska göras genom att vi skapar ett verktyg för datainsamling där vi kombinerar olika metoder för att samla in data. Vi har skapat ett koncept för ett sådant verktyg som möjliggör att frågor presenteras på sätt som passar målgruppen och där deltagarna själva kan välja hur de vill besvara dessa frågor. På det sättet skapar vi möjligheter för fler att delta i olika undersökningar, i forskning och i utvecklingsaktiviteter.

Långsiktiga effekter som förväntas

Vårt arbete har resulterat i att vi nu kan beskriva hur ett datainsamlingsverktyg ska se ut. Vi har tillsammans med personer med olika kognitiva och psykiska funktionsnedsättningar testat 16 olika metoder för datainsamling och genom att kombinera dessa och hantera processen i ett verktyg för datainsamling kan fler personer delta i olika typer av undersökningar och utvecklingsarbete.

Upplägg och genomförande

Vi har genomfört flera typer av analyser och undersökningar och stegvis testat och beskrivit vårt koncept med hjälp av en enkel prototyp. Experter och personer med olika funktionsnedsättningar har deltagit och i samverkan beskrivit verktyget. Brukarmedverkan har skett i flera steg främst via samarbete med projektet Begripsam. I det projektet medverkar personer med dyslexi, språkstörning, autism, Asperger, adhd och utvecklingsstörning. Vi har också samverkat med RSMH, Riksförbundet för Social och Mental Hälsa och personer med olika psykiska funktionsnedsättningar.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 28 maj 2016

Diarienummer 2014-00731

Statistik för sidan