Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Ocean Data Factory

Diarienummer
Koordinator Göteborgs universitet - Institutionen för Marina Vetenskaper
Bidrag från Vinnova 3 999 047 kronor
Projektets löptid juni 2019 - juni 2021
Status Avslutat
Utlysning Datadriven innovation
Ansökningsomgång Datalabb och datafabrik som nationell resurs

Viktiga resultat som projektet gav

Ocean Data Factory (ODF) hade följande mål: - öka användningen av data från havet, - öka maritima aktörers kompetens om APIer, och användning av AI, - skapa hållbarhet i den blå ekonomin. Vi har under projekttiden tagit viktiga steg mot dessa mål. Framför allt har vi etablerat ODF som Sveriges nationella marina datalabb. ODF är den arena där aktörer möts för att samarbeta runt digitalisering i den marina domänen, och för att hitta lösningar med AI och maskininlärning.

Långsiktiga effekter som förväntas

ODF har knutit samman aktörer som framför allt har marin domänkomptens med aktörer som framför allt har stor kompetens inom data och AI. Detta har visat sig mycket fruktbart och har kanske varit den viktigaste anledningen till att vi uppnått resultat på kort tid. ODF har visat marina aktörer hur man genom rätt samarbetsparter kan använda maskininlärning och AI för att nå mycket längre. Vi har också visat för experter inom data och AI vilka möjligheter det finns inom den blå ekonomin, och hur ett samarbete med marina domänexperter kan se ut.

Upplägg och genomförande

Ocean Data Factory (ODF) har samlat ett stort antal parter med intresse för marina data. Parterna har varit från industri, myndigheter och akademi. Parterna har gemensamt definierat mål och genomfört en serie av fyra korta mini-projekt (innovationscykler). Innovationscyklerna har planerats i perioder om sex månader. Cyklernas mål kretsar alla runt frågor av betydelse för den marina miljön. Samtliga cykler har maskininlärning som en viktig komponent, och även en betydande öppen komponent, där vi bjudit in utomstående att bidra till måluppfyllelse.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 14 augusti 2021

Diarienummer 2019-02256

Statistik för sidan