Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Nyhetsvärderaren

Diarienummer
Koordinator VETENSKAP & ALLMÄNHET, VA - Vetenskap & Allmänhet VA
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid maj 2017 - december 2017
Status Avslutat
Utlysning Social innovation
Ansökningsomgång Social innovation - utveckla och testa

Viktiga resultat som projektet gav

Det digitala verktyget Nyhetsvärderaren utvecklades för att på ett vetenskapligt sätt undersöka och stödja ungdomars källkritiska hantering av nyhetsflöden. Verktyget och dess databas har nu testats av tusentals svenska ungdomar, med utmärkta resultat. I en digital värld med falska och starkt vinklade nyheter har projektet bidragit med ett forskningsbaserat verktyg som främjar ett uppdaterat källkritiskt tänkande hos användarna, och samtidigt genererar unika data som möjliggör analyser och jämförelser, både nationellt och internationellt.

Långsiktiga effekter som förväntas

Genomslaget för Nyhetsvärderaren i skolor, massmedia, forskning och bland beslutsfattare har varit över förväntan. I dagsläget har minst 6 000 ungdomar granskat sina nyhetsflöden med stöd av verktyget. Projektet har uppmärksammats i radio, TV och dagstidningar, och har även fått internationell täckning. Utvärderingar med lärare och elever visar att verktyget är mycket uppskattat och leder till nya insikter. Samarbetet inom projektgruppen och med andra intressenter har fungerat mycket bra. Nu förbereds utveckling och spridning av verktyget nationellt och internationellt.

Upplägg och genomförande

Projektet har säkerställt specifikationer, användarbarhet och funktionalitet av ett verktyg baserat på den senaste forskningen om digital källkritik. Nyhetsvärderaren är utformad i dialog mellan forskare, designers, vetenskapskommunikatörer, lärare och elever i en iterativ process av tester och återkoppling. Verktyget och dess databas har stor potential för vidare utveckling och spridning. Feedback från tusentals användare och data från tusentals granskade nyheter visar att verktyget kan bidra till en mer faktabaserad världsbild hos individen och samhället i stort.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 21 mars 2017

Diarienummer 2017-01146

Statistik för sidan