Nyckeltal i svensk processindustri

Diarienummer 2014-06018
Koordinator Lunds universitet - Reglerteknik Lunds universitet
Bidrag från Vinnova 1 573 100 kronor
Projektets löptid september 2014 - december 2016
Status Avslutat
Utlysning Strategic innovation programme for process industrial IT and automation – PiiA

Syfte och mål

Detta projekt, vilket har namnet ´Nyckeltal i svensk processindustri (PiiA-metrics)´ fokuserar på nyckeltal för processindustrin. I projektet har vi tittat på vilka nyckeltal som används inom processindustrin, hur de skiljer sig åt beroende på företagskaraktäristik, samt medverkat framtagningen av den internationella standarden ISO 22400 (´KPIs for Manufacturing Operation Management´) och i framtagningen av ett implementationsförslag, kallat KPI-ML (nedladdningsbart och fritt tillgängligt) för hur nyckeltal kan utbytas mellan olika applikationer på ett företag.

Resultat och förväntade effekter

Förväntade effekter är att fler företag inom processindustrin skall visa intresse för nyckeltal och genom projektets resultat kunna få förslag på lämpliga nyckeltal att implementera (tex genom ISO 22400). Förväntade effekter är även att leverantörsföretag kan använda KPI-ML i sina automationsprodukter. Ytterligare resultat är att information och material relaterat till nyckeltal har introducerats i grundutbildningskurser, effekten av detta blir att morgondagens anställda (dagens studenter) förstår nyttan av nyckeltal.

Upplägg och genomförande

Projektet har varit uppdelat i tre delprojekt, vardera med en klar frågeställning. Detta har varit bra. Om projektet varat under längre tid skulle nästa steg ha varit att öka graden av interaktion emellan dessa tre arbetspaket. Som medel för spridning av resultat har publikationer (akademiska och populärvetenskapliga) tillämpats.

Externa länkar

Denna hemsida beskriver syftet med projektet samt kontaktinformation.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.