Nya stärkelsebaserade limsystem för att möjliggöra återvinning av träfiberskivor

Diarienummer
Koordinator LINNÉUNIVERSITETET - Institutionen för skog och träteknik
Bidrag från Vinnova 1 960 500 kronor
Projektets löptid juni 2020 - maj 2022
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet Bioinnovation
Ansökningsomgång Material med biobaserade komponenter designade för cirkularitet

Syfte och mål

Projektet syftar till att på laboratorium i industrirelevant miljö utveckla och utvärdera nya lim baserade på modifierad stärkelse för fiberskivor samt produktion av sekundära fibrer från dessa. Arbetet riktas mot tekniska, marknadsmässiga och hållbarhetsmässiga utmaningar när det gäller att applicera nya stärkelsebaserade lim i produktionen av fiberskivor (TRL 3 till 5 för limer, TRL1 till 3 för återvinning av fiberskivor; MRL 1 till 2; SRL 1 till 2). Idag finns ingen kommersiellt gångbar metod för återvinning av fiberskivor och innovationspotentialen är därför mycket stor

Förväntade effekter och resultat

Projektet förutsätter framtagning av en ny biobaserad värdekedja: vetestärkelse från naturen > gröna lim> återvinningsbara fibrer. Projektet avser att använda naturlig vetestärkelse som huvudingrediens i limmet för fiberskivtillverkningen. Det skulle innebära att jordbruket får tillgång till en omfattande marknad på internationell nivå. Nya förnybara lim för fiberskivor kommer främja möbelindustrins övergång till en mer hållbar ekonomi med lägre koldioxidavtryck. Den nya återvinningsmetoden ger möjligheter att lösa dagens problem med outnyttjade avfallsresurser

Planerat upplägg och genomförande

Projektet utförs av Skog och Träteknik vid Linnéuniversitetet samt företagen Lantmännen, Nova Innovation Solutions (NIS) och IKEA. IKEA tillhandahåller labb- och pilotanläggningar samt insikt i hållbarhets- och kundperspektiv för moderna träskiveprodukter. Lantmännen tillhandahåller lokalproducerad vetestärkelse, testning och vägledning för att använda olika stärkelsetyper och tillämpa produktorienterad modifiering av stärkelse. NIS har unik erfarenhet av applikationer för vattenstråleteknik och hjälper med att ta fram en ny återvinningsprocess för fiberskivor

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 5 juni 2020

Diarienummer 2020-01918

Statistik för sidan