Nya realtidseffekter för ljud för interaktiva spel

Diarienummer 2017-03886
Koordinator Klevgränd Produkter AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid november 2017 - mars 2018
Status Avslutat
Utlysning Innovative Startups
Ansökningsomgång Innovativa startups fas 1 hösten 2017

Syfte och mål

Syftet med projektet var utreda möjligheten att erbjuda digitala program för morgondagens audiella upplevelser i dataspel. Inom ramen för projektet genomfördes optimeringar och de tekniska anpassningar som krävs för att kunna erbjuda konkurrenskraftiga nya realtidseffekter för flera plattformar och till en större marknad. Bolaget har prioriterat olika funktioner och produkter utifrån kundbehov och marknadsanalys och lanserade sina första produkter under GDC i San Fransisco i slutet av mars. Planen är att flera produkter inom segmentet kommer produceras under året.

Resultat och förväntade effekter

- Arbetet har resulterat i en fördjupat kunskap kring tekniska utmaningar och möjligheter som kommer med de olika spel-plattformarna som produkterna ämnar stödja. - Två klara produkter är nu optimerade och lanserade. Klevgränd planerar att under första året ta in minst 1 men max 3 nya större kunder. Förhoppning är att inleda strategiska projekt och samarbeten för att på sikt kunna öka försäljning och samtidigt kunna möta eventuella kundanpassningar samt support-ärenden hos större kunder.

Upplägg och genomförande

- Rent tekniska analyser och behov av anpassningar har utretts. Det identifireade nödvändiga optimeringsarbete för att göra tekniken än mer resurssnål och attraktiv har genomförts. - Olika kundsegment och deras behov har analyserat. Resultatet har legat till grund för hur realtidseffekternas funktioner prioriteras. Analysen visade att speciellt två av Klevgränds realtidseffekter har störst marknadspotential. - Analys av hur produkterna ska paketeras och var de ska säljas för att på sikt nå en stor variation av potentiella kunder inom spelsegmentet har genomförts.

Externa länkar

Enkel teaser. Kunder kan köpa produkterna efter att de har testat.Klevgränd lanserar helt ny hemsida i april.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.