Nya algoritmer för 3D-kameror

Diarienummer 2017-01878
Koordinator Veoneer Sverige LiDAR AB
Bidrag från Vinnova 1 949 737 kronor
Projektets löptid augusti 2017 - augusti 2019
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet Smartare elektroniksystem
Ansökningsomgång Electronic Components and System. Research and Innovation Projects 2017

Syfte och mål

Målet med projektet är att utveckla nya innovativa algoritmer för 3D-kameror och på så sätt åstadkomma avståndsmätningar med ökad robusthet och noggrannhet. Fotonic har utvecklat och erbjuder idag en världsledande industriell 3D-kamera. Med de nya algoritmerna från projektet så skall dessa kameror kunna användas i nya tillämpningar och nya marknader kan öppnas.

Förväntade effekter och resultat

Projektet kommer anpassa, vidareutveckla, applicera och testa nya algoritmer på Fotonics 3D-kameror. Projektet skall leverera nya innovativa bildbehandlingsalgoritmer till Fotonic samtidigt som forskningsgruppen vid Linköpings universitet ökar sin kompetens inom området 3D-kameror.

Planerat upplägg och genomförande

Initialt kommer forskarna vid Linköpings Universitet tillsammans med specialister på Fotonic definiera problemen och identifiera möjliga koncept. Baserat på dessa koncept kommer forskarna utveckla nya algoritmer vilka utvärderas med simuleringar och med sparad mätdata. Slutligen skall skall algoritmerna integreras på Fotonics målplattform för ytterligare test och optimering.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.