Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Nya algoritmer för 3D-kameror

Diarienummer
Koordinator Veoneer Sverige LiDAR AB
Bidrag från Vinnova 1 949 737 kronor
Projektets löptid augusti 2017 - augusti 2019
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet Smartare elektroniksystem

Viktiga resultat som projektet gav

Att med 3D-kameror och LiDAR kunna mäta avstånd med hög noggrannhet och robusthet är en möjliggörande teknik för robotik och autonoma fordon. Målet har varit att utveckla nya innovativa algoritmer kopplat till dessa nya sensorer.

Långsiktiga effekter som förväntas

Flera intressanta algoritmer har utvecklats i projektet vilka har potential att både förbättra sensorernas prestanda samt hur 3D punkmoln processas i efterhand för att sammanfoga mätningar över tid.

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförts i samarbete mellan svenska företag vilka tillhandahåller senaste hårdvaran inom optisk 3D mätning och med forskare på universitet som har en gedigen kunskap inom de senaste typerna av algoritmer. På så sätt har alla parter kunnat utveckla sin kompetens inom projektet samtidigt som nya algoritmer kunnat utvecklas baserat på senaste hårdvaran.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 13 juni 2017

Diarienummer 2017-01878

Statistik för sidan