Ny precisionsmätmetod för in situ detektering av utmattning i lödförbindelser

Diarienummer 2017-03546
Koordinator RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB - RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB,Borås
Bidrag från Vinnova 400 000 kronor
Projektets löptid oktober 2017 - mars 2018
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet Smartare elektroniksystem
Ansökningsomgång Electronic Components and System. Research and Innovation Projects. Studies 2017.

Syfte och mål

Vi har nått målet genom att experimentellt validera vår nya icke-destruktiva precisionsmetod för in situ detektering av utmattning i lödförbindelser.

Resultat och förväntade effekter

Den validerade metoden kan användas för att på ett tids- och kostnadseffektivt sätt utveckla elektronikbyggsättslösningar för bredbandgapselektronik (t ex GaN) som skall kunna motstå högre temperaturvariationer och -gradienter än vanlig Si-baserad elektronik.

Upplägg och genomförande

Framtagning av moduler för experimentell validering av metoden tog längre tid än planerad, vilket resulterade i att validering blev klar mycket sent under projektiden. Detta var i tid för att avsluta förstudien, men vi han inte med att skapa en huvudprojektansökan i ett utökat konsortium för utlysningen mars 2018.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.