Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Ny precisionsmätmetod för in situ detektering av utmattning i lödförbindelser

Diarienummer
Koordinator RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB - RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB,Borås
Bidrag från Vinnova 400 000 kronor
Projektets löptid oktober 2017 - mars 2018
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet Smartare elektroniksystem

Viktiga resultat som projektet gav

Vi har nått målet genom att experimentellt validera vår nya icke-destruktiva precisionsmetod för in situ detektering av utmattning i lödförbindelser.

Långsiktiga effekter som förväntas

Den validerade metoden kan användas för att på ett tids- och kostnadseffektivt sätt utveckla elektronikbyggsättslösningar för bredbandgapselektronik (t ex GaN) som skall kunna motstå högre temperaturvariationer och -gradienter än vanlig Si-baserad elektronik.

Upplägg och genomförande

Framtagning av moduler för experimentell validering av metoden tog längre tid än planerad, vilket resulterade i att validering blev klar mycket sent under projektiden. Detta var i tid för att avsluta förstudien, men vi han inte med att skapa en huvudprojektansökan i ett utökat konsortium för utlysningen mars 2018.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 21 november 2017

Diarienummer 2017-03546

Statistik för sidan