NTA-tema, elektronik och programmering

Diarienummer 2017-05145
Koordinator RISE Acreo AB - Rise Acreo AB, Kista
Bidrag från Vinnova 565 588 kronor
Projektets löptid december 2017 - december 2018
Status Beslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet Smartare elektroniksystem

Syfte och mål

Mål med projektet är att ta fram ett undervisningsmaterial, ett NTA-tema. Ett tema innehåller en handledning för såväl elever som lärare och laborationsmaterial. Det nya NTA-temat ska serbjuda ett undervisningsmaterial i som stödjer läromålen i teknik och det övergripande kravet att införa programmering i skolan.

Förväntade effekter och resultat

Projektet är en del i Smartare Elektroniksystems långsiktiga strategi att öka medvetenhet om elektronikbranschen, dess roll och möjligheter till intressanta arbetsuppgifter, inte minst för kvinnor. För att lyckas med detta bör andelen elever som väljer NT - utbildning på gymnasiet öka. Målet med projektet är att färdigställa ett nytt NTA-tema, som på ett attraktivt sätt synliggör elektronik och dess möjligheter samt bidrar med ett utbildningsmaterial för programmering i grundskolan.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet leds av programkontorets personal. Arbetet sker tillsammans med den ekonomiska föreningen NTA-Skolutveckling som kvalitetssäkrar materialet och senare också distribuerar till skolor. Under projekttiden kommer att tas fram lärare- och elevhandledning för lektioner, laborationsmaterial och filmer som visar på praktisk användning av elektronik, allt förpackat i ett NTA-tema.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.