Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

NTA-tema, elektronik och programmering

Diarienummer
Koordinator TEKNIKFÖRETAGENS BRANSCHGRUPPER I SVERIGE AB
Bidrag från Vinnova 1 028 054 kronor
Projektets löptid december 2017 - augusti 2019
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet Smartare elektroniksystem

Viktiga resultat som projektet gav

Projektet har helt enligt plan tagit fram ett undervisningsmaterial, ett NTA-tema, innehållande teori och laborationsmoment med handledningsmaterial för såväl lärare som elever. Däremot så har inte alla elektronik- och programmeringsrelevanta delar av teknikämnet kunnat täckas av ett tema. För att klara anpassningen till utspridningen över årskurser av teknikämnets 200 undervisningstimmar har temat delats upp i två, varav det ena tänkt för år 4-7, färdigställts inom detta projekt och nästa tema, för år 7-9, färdigställs i efterföljande projekt

Långsiktiga effekter som förväntas

Undervisningsmaterialet har granskats och lovordats av didaktiska och pedagogiska experter som även varit med och skrivit Skolverkets läroplaner för teknikämnet. Organisationen NTA Skolutveckling upplever också ett starkt intresse från lärare att delta i NTAs utbildningsprogram för ett nytt tema. Intresset har varit 2-3 gånger större än vid tidigare lanseringar av nya teman

Upplägg och genomförande

Smartare elektroniksystems teknikexperter och NTA Skolutvecklings pedagogikexperter har till gagn för alla inblandade tillsammans utvecklat undervisningsmaterial avsett för grundskolans teknikämne. Genom att engagera personer som även varit delaktiga i att ta fram skolverkets läroplaner har samarbetet skapat ett unikt läromedelsmaterial väl anpassat för att stödja moment och mål i läroplanen för teknikämnet som anknyter till elektronik. Materialet har särskilt anpassats efter önskemål från lärare som varit med och testat materialet.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 17 november 2017

Diarienummer 2017-05145

Statistik för sidan