Normkreativ visualisering i stadsutveckling

Diarienummer 2016-04206
Koordinator LINDHOLMEN SCIENCE PARK AKTIEBOLAG - Visual Arena på Lindholmen Science Park
Bidrag från Vinnova 2 494 632 kronor
Projektets löptid oktober 2016 - augusti 2019
Status Pågående
Utlysning Normkritisk innovation

Syfte och mål

Projektets mål är att utveckla, tillämpa och integrera: stödverktyg för normmedveten visualisering; verktyg för normkritisk visualisering; interaktiva visuella metoder för normkreativa dialogprocesser samt utveckling och tillämpning av material för spridning av dessa. Projektets syfte är att bidra till inkluderande stadsutvecklingsprocesser och innovativa lösningar för inkluderande städer.

Förväntade effekter och resultat

När projektet avslutas kommer utarbetade verktyg och metoder att vara testade i stadsutvecklingsprojekt och integrerade i Skanskas och Whites arbete, samt finnas tillgängliga genom kurser och material hos Visual Arena och SP. De har också börjat spridas, både nationellt, bl.a. genom medverkande kommunala aktörer, och internationellt, b.la. av Chalmers och SPs forskare. På längre sikt är förväntat resultat en spridning och integrering av normkreativa visuella innovationsverktyg och metoder i hela bygg- och stadsutvecklingssektorn.

Planerat upplägg och genomförande

Projektets innovationsprocess delas in i fyra steg: 1) Vidareutveckla och anpassa existerande verktygsprototyper; Utveckla normkritiska visualiseringsverktyg samt prototyper på roller och metoder; Påbörja tillämpning som följs av forskarna. 2) Utvärdera samt fortsätta utveckling och tillämpning; Integrera verktygen och metoderna i befintliga utvecklingsprocesser; Skapa och testa prototyper på utbildningsmaterial. 3) Utbilda anställda inom White och Skanska; Skapa slutgiltigt material; Fortsatt spridning. 4) Summera projektet och påbörja fortsatt arbete.

Externa länkar

Läs mer om projektet på Visual Arenas web.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.