NOLL FETMA 2040

Diarienummer 2018-04259
Koordinator Region Skåne - Avdelningen Regional utveckling, enheten för innovation och entreprenörskap
Bidrag från Vinnova 1 500 000 kronor
Projektets löptid november 2018 - september 2019
Status Pågående
Utlysning Visionsdriven hälsa
Ansökningsomgång Health Missions

Syfte och mål

Formulera och förankra en gemensam vision med stödjande delmål för arbete mot en nollvision för fetma. Utveckla en dynamisk samverkansform genom Folkhälsocentraler som samverkans- och innovationsarenor för en långsiktig transformering i riktning mot preventionshälsovård - systeminnovation - och för framväxt av en ny life science-gren - förnyelse av ekosystemet.

Förväntade effekter och resultat

Projektet förväntas bidra till etablering av Folkhälsocentraler. Samverkansformen förväntas stimulera till ökad innovation inom området personlig hälsa/evidensbaserad preventionshälsovård.

Planerat upplägg och genomförande

Initialt kommer projektet att fokusera på att skapa ett brett aktörsengagemang och en gemensam förankrad vision samt formulering av SMARTa delmål och aktiviteter. Under projektets senare fas kommer samverkan på längre sikt att formeras genom formulering av bl a en resurssatt verksamhetsplan.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.