Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Nodified: produkt- och marknadsutveckling, del 2

Diarienummer
Koordinator Nodified AB
Bidrag från Vinnova 900 000 kronor
Projektets löptid november 2018 - april 2019
Status Avslutat
Utlysning Innovativa Startups

Syfte och mål

Det här projektet hade tre delmål som innefattade att bygga och kontinuerligt testa en andra prototyp av vår produkt, etablera en hållbar IP-strategi och fortsätta marknadsutveckla verksamheten. Alla tre delmål har genererat framgångsrika resultat som har fört bolaget framåt, både affärs- och teknologistrategiskt.

Resultat och förväntade effekter

Resultaten från det här projektet har lyckats föra oss närmare marknadslansering, hjälpt oss utreda immaterialrättsliga frågor samt etablerat en marknadsstrategi inför framtiden. De har dessutom förbättrar våra chanser att attrahera både externa finansiärer och kompetens.

Upplägg och genomförande

Det planerade upplägget och genomförandet har gått enligt plan och genererat goda resultat. För att teamet skulle kunna arbetat effektivt har det varit viktigt med tydlig och regelbunden kommunikation vilket vi löst med frekventa möten. Ett agilt arbetssätt har visat sig passande för projektet eftersom utvecklingsarbetet har haft en så pass hög innovationsgrad och kommer fortsätta tillämpas framöver.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 15 november 2018

Diarienummer 2018-03138

Statistik för sidan