Nodified: produkt- och marknadsutveckling, del 2

Diarienummer 2018-03138
Koordinator Nodified AB
Bidrag från Vinnova 900 000 kronor
Projektets löptid november 2018 - april 2019
Status Pågående
Utlysning Innovativa startups
Ansökningsomgång Innovative Startups Step 2 autumn 2018

Syfte och mål

Det här är ett projekt med tre delmål som baseras på de erhållna resultaten från på Nodifieds Innovativa Startup Steg 1-projekt. Det första delmålet är att utveckla en andra prototyp av vår produkt och i samband med detta även utföra kontinuerliga betatester för att kunna utvärdera och förbättra produktens prestanda. Det andra delmålet är att etablera en hållbar IP-strategi för bolaget som går i linje med produktutvecklingen. Det sista målet är att fortsätta marknadsutveckla verksamheten.

Förväntade effekter och resultat

Vi förväntar oss att resultaten från det här projektet kommer att föra oss närmare marknadslansering, bidra till en utredning av de immaterialrättsliga förutsättningarna som ska ligga till grund för en hållbar IP-strategi samt hjälpa till att validera nya marknadssegment, affärsmodeller och kundsamarbeten. Dessutom kommer resultaten från projektet förbättra möjligheterna att attrahera både externa finansiärer och kompetens.

Planerat upplägg och genomförande

Produktutvecklingen kommer att genomföras av våra utvecklare som arbetar agilt innefattande veckolånga sprintar med avstämning 1 gång/vecka. De kontinuerliga betatesterna kommer att utföras av utvecklarna tillsammans med grundarna samt med företagspartners till bolaget. Utredningen av de immaterialrättsliga förutsättningarna och etableringen av IP-strategin kommer att utföras av grundarna med stöd från utvecklarna, företagsrådgivare och även IP-konsulter i den mån det behövs. Slutligen ansvarar grundarna för genomförandet av marknadsutvecklingen.

Externa länkar

Nodifieds hemsida

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.