Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Neurogame Platform

Diarienummer
Koordinator INTERACTIVE INSTITUTE SWEDISH ICT AB - Interactive Institute, Göteborg
Bidrag från Vinnova 476 000 kronor
Projektets löptid december 2014 - augusti 2015
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering

Viktiga resultat som projektet gav

rojektets övergripande mål var att att utveckla neurogames plattform och spel, med syfte att bli den ledande plattformen och verktygen for neurogames inom framtidens halsa och sjukvård, samt utbildning. I steg ett var målet att forma ett konsortium, genomföra en eventdriven designprocess som avslutas genom utveckling av en första prototyp. Detta har genomförts inom ramen för projektet och så tillvida kan målen för steg 1 anses vara uppnådda.

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektets utfall består av identifieringen av ett särskilt fokusområde att arbeta vidare inom. Det handlade om att nyttja BCI för att samla data om och därigenom få bättre kunskap om gruppers olika processer och resultat. Det kan handla om att förstå och se processer relaterandes till stress, koncentration och fokus i olika situationer. En initial prototyp för gruppbaserad BCI utvecklades och testades. Utifrån detta initiala test kan vi se att det finns flera områden att ta arbetet vidare kring, men där många utmaningar av såväl teknisk, metodologisk som marknadskaraktär.

Upplägg och genomförande

Projektets upplägg bestod i att genom en eventdriven designprocess i ett antal steg (iterationer) inom konsortiet utveckla och bygga kunskap inom projektets område. En initial orienteringsfas efterföljdes av en konceptutvecklingsfas där ett antal workshopar genomfördes. Genom dessa identifierades det vidare fokus arbetet med neurogame platform tog. I en ytterligare workshop testades de allra första prototyper av ett koncept för gruppbaserad BCI och en analys genomfördes. Projektet har alltså följt den uppsatta projektplanen och genom detta avslutat steg 1.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 28 maj 2016

Diarienummer 2014-04253

Statistik för sidan