Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

NCI Sports Tracker & Navigator

Diarienummer
Koordinator NCI NEW CENTURY INFORMATION AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid november 2015 - mars 2016
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet Smartare elektroniksystem

Viktiga resultat som projektet gav

Målet med detta projekt var att testa, verifiera och validera den tekniska plattform som NCI New Century Information utvecklat. Dvs att med hjälp av avancerade MEMS-sensorer och avancerad DGNSS/INS positionera och även ledsaga personer i rörelse, utomhus och med hög noggrannhet, uppdateringshastighet och tillförlitlighet. Detta arbete har utförts av NCI tillsammans med Chalmers. Slutsatsen är att plattformen håller att bygga vidare på. Det har i sin tur lett till att en ny ansökan har skickats in i utlysningen Forsknings- och Innovationsprojekt 2016, Dnr: 2016-01868

Långsiktiga effekter som förväntas

Vid projektets slut 2016-03-07 hade vi: * testat, verifieratm validerat och valt teknisk plattform för fortsatt utveckling * formerat en stark konstellation för fortsatt utveckling * utvecklat ett embryo till affärsmodeller för fortsatt utveckling och kommersialisering * tillsammans med Zebastian Modin/Zebastian Modin AB tagit fram en kravspecifikation på den Virtuella Ledsagaren (se bilaga) * ansökt till Smartare Elektroniksystems utlysning Forsknings- och Innovationsprojekt våren 2016 (deadline 2016-03-03) med dnr: 2016-01868

Upplägg och genomförande

Ett första möte med alla projektparter ägde rum på Sports Tech Research Centre/Mittuniversitetet i östersund den 30 november 2015. Zebastian Modin var närvarande på Skype under det mötet. NCI:s tekniska plattform uppgraderades med den senaste tekniken. Plattformen testades, verifierades och validerades av Chalmers som även utförde en konkurrent- och SWOT-analys. Detta arbete redovisas som en Master´s Thesis in Product Development vid Chalmers med rubriken ´Testing and evaluation of a tracking device for alpine sports´. Ett utkast av denna rapport bifogas.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 12 december 2016

Diarienummer 2015-04554

Statistik för sidan