Nätverks-RTK Positionering för Automatiserad Körning (NPAD)

Diarienummer
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - RISE Mätteknik, Göteborg
Bidrag från Vinnova 13 309 841 kronor
Projektets löptid maj 2018 - december 2020
Status Pågående
Utlysning Elektronik, mjukvara och kommunikation - FFI
Ansökningsomgång Elektronik, mjukvara och kommunikation för fordonsindustrin

Syfte och mål

Utveckling av GNSS baserad positioneringsteknik på cm nivå med hjälp av Nätverks-RTK bygger på att det finns ett system för distribution av korrektionsdata som klarar de krav som ett stort antal automatiserade fordon eller andra mobila plattformar ställer. Det finns även behov av tillförlitlig och effektiv testning för att validera systemets prestanda. Projektets mål är att möjliggöra Nätverks-RTK GNSS-positionering för ett stort antal mobila plattformar genom att tillämpa den standard som utvecklats av 3GPP samt anpassa Lantmäteriets befintliga infrastruktur (SWEPOS).

Förväntade effekter och resultat

- Utveckling av infrastruktur och ett system som ger positionering på cm nivå för ett stort antal mobila plattformar som använder GNSS som sensor. - Utveckling av ett referenssystem på AstaZero för utvärdering av mätosäkerhet hos positioneringssystem - Utveckling av ett system som sätter Sverige i framkant som ett land förberett för stora volymer automatiserade fordon eller andra mobila plattformar med behov av positionering på cm-nivå - Främja ett branschövergripande samarbete mellan forskningsinstitut, bilindustrin, telekomindustrin och små och medelstora företag

Planerat upplägg och genomförande

Projektet kommer att genomföras genom flera utvecklingssteg där en demonstrator kommer att utvecklas baserat krav från både automatiserad körning och andra mobila plattformar. Under projektet kommer vi att: 1. Definiera kraven för positionering på cm-nivå för automatisk körning. 2. Analysera kraven på ett distributionssystem för korrektionsdata baserat på den nya 3GPP standarden för förbättring av positioneringsnoggrannhet. 3. Utföra test och validering av systemet baserat på en automatiserad fordonsapplikation från Einride.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 17 juni 2020

Diarienummer 2017-05498

Statistik för sidan