Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Nationellt rymsdatalabb 3.0

Diarienummer
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - RISE AB - Digitala System
Bidrag från Vinnova 3 999 991 kronor
Projektets löptid oktober 2023 - oktober 2026
Status Pågående
Utlysning Avancerad digitalisering - Möjliggörande tekniker

Syfte och mål

Syftet med Nationellt rymddatalabb är att skapa en arena för utveckling, forskning och innovation med rymddata som bas. Genom en bred samverkan mellan akademi, myndigheter och näringsliv är målet att skapa gemensam kapacitet när det gäller användning och analys av rymddata. Rymddata är en viktig del i digitaliseringen av samhället, ger möjlighet till ökad effektivitet och viktiga verktyg för att uppnå de globala hållbarhetsmålen och möta de utmaningar som klimatförändringarna skapar.

Förväntade effekter och resultat

De förväntade effekterna är att Nationellt rymvdatlabb skapar en ökad medvetenhet kring möjligheterna med rymddata, en ökad kapacitet i Sverige för att analysera rymddata och ett förbättrat samarbete kring metoder och verktyg för analys av rymddata. Resultatet av det är att rymddata ses som en viktig del i arbetet med avancerad digitalisering av samhället och att det i sin tur stärker Sverige som industrination och ökar möjligheterna att hantera klimatförändringarna och dess effekter på produktion samhälle och biologisk mångfald.

Planerat upplägg och genomförande

Nationellt rymddatalabb kretsar kring två huvudsakliga pelare. Det är arenan för innovation och nätverksbyggande, med syfte att föra samman organisationer med intresse för rymddata så att de kan diskutera utmaningar och skapa möjligheter. Det är också kunskapsöverföringen från forskning till praktik och delar av arbetet kommer att genomföras som kapacitets- och kompetens höjande projekt med de medverkande forskningsinstitutionerna utifrån de projekt som beslutas inom projektet.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 22 april 2024

Diarienummer 2023-02787

Statistik för sidan