Nationell ängelinvesteringsplattform för inkubatorer

Diarienummer
Koordinator MINC i Sverige AB
Bidrag från Vinnova 1 135 000 kronor
Projektets löptid april 2019 - september 2020
Status Pågående
Utlysning Inkubationsstöd - Utvecklingsprojekt
Ansökningsomgång Utvecklingsprojekt i inkubatorer - 2017

Syfte och mål

Minc, Sting och ABI har i samarbete med Saminvest satt upp tre piloter för ängelinvesteringsbolag (ÄIB) med gott resultat. Syftet med projektet är sprida konceptet till fler inkubatorer i Sverige, att dra nytta av gjorda erfarenheter för att underlätta för andra inkubatorer att sätta upp motsvarande strukturer för att verka för en bättre finansiering av svenska startups och bidra till en större nationell enhetlighet. Målet är att leverera metoder, dokumentation och best-practice hur man sätter upp, finansierar och driver en ÄIB struktur med speciellt fokus på digitala verktyg.

Förväntade effekter och resultat

Med en lägre tröskel för att sätta upp en ÄIB förväntas fler inkubatorer sätta upp ÄIB-strukturer under 2019 och 2020. Processbeskrivningar, standardiserade avtal och digitalt verktyg för portföljhantering och rapportering minskar tidsåtgång och kostnader. En konsekvens av projektet förväntas bli ökad samverkan mellan Sveriges affärsänglar. Erfarenheten visar också att ÄIB-strukturerna i större utsträckning ökar antalet kvinnliga investerare. Mätindikatorer: Startkostnad och tid att sätta upp en ny ÄIB Antal startade nya ÄIB-strukturer 2019

Planerat upplägg och genomförande

Utförandet av projektet sker i nära samarbete mellan Sting, ABI och Minc. Parterna samverkar kontinuerligt under projektets gång och bidrar aktivt i arbetspaketen. AP1: Att sätta upp en ÄIB-struktur AP2: Att driva en ÄIB-struktur Processerna kommer att dokumenteras och standardiserade avtalsunderlag kommer att tas fram och delas med övriga inkubatorer i Sverige. Digitalt stöd och verktyg kommer att utvärderas och rekommenderas för att underlätta administrationen av en ÄIB. Resultatet kommer att delges via webinars, malldokument samt ett avslutande nationellt erfa möte.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.