Nästa generations automatinställare för PID-regulatorer

Diarienummer 2014-05101
Koordinator Lunds universitet - Institutionen för reglerteknik
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid december 2014 - juni 2015
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för processindustriell IT och automation - PiiA
Ansökningsomgång Strategiska innovationsprogrammet PiiA - hösten 2014

Syfte och mål

Syftet med förstudien var att ta fram projektplaner och en FUI-ansökan där Lunds Universitet och ABB tillsammans skulle utveckla nästa generations automatinställare för PID-regulatorer. Detta har vi gjort. Vi har haft möten med ABB och lagt upp planerna för forskningsprojektet. Vi har dessutom skickat in FUI-ansökan till Vinnova. Tyvärr gick denna ansökan inte igenom.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet, att ta fram projektplaner och att skicka in en FUI-ansökan är genomförda. Det positiva i utfallet är den entusiasm för projekter som både LU och ABB visat, samt den projektplanering som gjorts.

Upplägg och genomförande

Enligt planerna skulle förstudien bestå av följande fyra delprojekt: CHAR(13) + CHAR(10) 1. Börja bygga en enkel variant av automatinställaren. CHAR(13) + CHAR(10) 2. Undersöka vilka krav och önskemål processindustrin har vad gäller funktion och användargränssnitt genom att intervjua lämpliga personer i processindustrin. CHAR(13) + CHAR(10) 3. Lunds universitet och ABB kommer att ta fram en projektorganisation och planer för utvecklingsarbetet. CHAR(13) + CHAR(10) 4. Lunds universitet och ABB kommer tillsammans att skriva en FUI-ansökan som bygger på resultatet av de tre punkterna ovan. Dessa delprojekt är genomförda.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer. Projektets koordinator kan ge dig mer information.