Nästa generations automatinställare för PID-regulatorer

Diarienummer 2014-05101
Koordinator Lunds universitet - Institutionen för reglerteknik
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid december 2014 - juni 2015
Status Avslutat
Utlysning Strategic innovation programme for process industrial IT and automation – PiiA
Ansökningsomgång Strategiska innovationsprogrammet PiiA - hösten 2014

Syfte och mål

Syftet med förstudien var att ta fram projektplaner och en FUI-ansökan där Lunds Universitet och ABB tillsammans skulle utveckla nästa generations automatinställare för PID-regulatorer. Detta har vi gjort. Vi har haft möten med ABB och lagt upp planerna för forskningsprojektet. Vi har dessutom skickat in FUI-ansökan till Vinnova. Tyvärr gick denna ansökan inte igenom.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet, att ta fram projektplaner och att skicka in en FUI-ansökan är genomförda. Det positiva i utfallet är den entusiasm för projekter som både LU och ABB visat, samt den projektplanering som gjorts.

Upplägg och genomförande

Enligt planerna skulle förstudien bestå av följande fyra delprojekt: CHAR(13) + CHAR(10) 1. Börja bygga en enkel variant av automatinställaren. CHAR(13) + CHAR(10) 2. Undersöka vilka krav och önskemål processindustrin har vad gäller funktion och användargränssnitt genom att intervjua lämpliga personer i processindustrin. CHAR(13) + CHAR(10) 3. Lunds universitet och ABB kommer att ta fram en projektorganisation och planer för utvecklingsarbetet. CHAR(13) + CHAR(10) 4. Lunds universitet och ABB kommer tillsammans att skriva en FUI-ansökan som bygger på resultatet av de tre punkterna ovan. Dessa delprojekt är genomförda.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.