Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

NÄRFISK-14

Diarienummer
Koordinator Ecoloop AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid juni 2014 - mars 2015
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering

Viktiga resultat som projektet gav

Projektet NäRFISK-14 har syftat till planering för att föra visionen NäRFISK ytterligare ett steg framåt. Målen var att stärka konsortiet och att föra de två huvuddelarna i NäRFISK (produktion och marknad) framåt. Projektet har delvis omorienterat sina mål och kunnat konkretisera dem bättre i förhållande till (i) andra pågående Vinnova-initiativ, (ii) resultat uppnådda i projektet NäRFISK TT och (iii) kommande Vinnova-utlysningar. Ett nytt mål är att gå direkt till kommersiell skala.

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektet NäRFISK-14 har resulterat i att konsortiet identifierat två önskvärda vägar framåt, (i) en direkt realisation av en fullstor RAS för gös och (ii) etablering av en långsiktig testbädd för RAS i samarbete mellan företag, akademi och myndigheter. Kalkyler visar att lönsamheten i en kommersiell RAS för gös är starkt beroende av storlek och att lönsamhet bör kunna nås vid ca 200 ton per år. En testbädd för RAS behöver initialt starkt samhälleligt stöd eftersom industrin är liten.

Upplägg och genomförande

Projektet NäRFISK-14 har bedrivits i sju arbetspaket under ägarskap av företaget Ecoloop AB och med ledning av KTH och medverkan av Chalmers, SLU, forskningsinstitutet SP, företagen Svensk Fiskodling AB, Kedjeåsens fiskodling, Nordic Water AB, Wallenius Water AB, Cerlic Controls AB, NFO Drives AB, samt kommunerna Huddinge och Haninge och Länsstyrelsen Stockholms Län. Projektet har genomfört tre workshops och bearbetat frågeställningar om stärkande av konsortiet och planering av aktiviteter.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 28 maj 2016

Diarienummer 2014-00696

Statistik för sidan