Nanocellulosahydrogelsårförband för brännskador

Diarienummer
Koordinator RISE INNVENTIA AB
Bidrag från Vinnova 200 000 kronor
Projektets löptid november 2019 - april 2020
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet Bioinnovation
Ansökningsomgång Hypotesprövningar steg 1 inom Bioinnovation: Nyskapande projekt med högre risk

Syfte och mål

Syftet med projektet är att utveckla nanocellulosabaserade material som innehåller antibakteriella tillsatser för potentiell användning som sårförband, målet är att producera ett nytt och effektivt skogsbaserat sårförband som eliminerar några av bristerna i traditionella sårförband.

Förväntade effekter och resultat

I detta projekt kommer filmer att tillverkas av nanocellulosa som är kopplat till ett antibakteriellt medel. De resulterande filmerna kommer att utvärderas med avseende på svällning, vattenångstransmission, antimikrobiell aktivitet och cytotoxicitet.

Planerat upplägg och genomförande

Implementering: Karboxymetylerad CNF med olika mängder aktiva substanser (4 prover) & filmer kommer att tillverkas och karakteriseras med avseende på vätskeupptag, vattenångstransmission, bakteriell aktivitet och cytotoxicitet. Projek tid: 6 månaders projekt som börjar 15 november 2019

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 28 oktober 2019

Diarienummer 2019-04494

Statistik för sidan