Myrornas Repair innovation

Diarienummer
Koordinator FRÄLSNINGSARMÉN - Myrorna
Bidrag från Vinnova 0 kronor
Projektets löptid april 2017 - december 2017
Status Avslutat
Utlysning Social innovation
Ansökningsomgång Social innovation - utveckla och testa