Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

my-IMI

Diarienummer
Koordinator ASPLUND DATA AKTIEBOLAG - Asplund Data AB
Bidrag från Vinnova 400 000 kronor
Projektets löptid oktober 2016 - augusti 2017
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet Smartare elektroniksystem

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet och målet med projektet är nästan i hamn. På grund av annan finansiering och krav på utvecklingen har vi gjort avvikelse mot ursprunglig plan. Ingen investering har skett i Asplund Data AB ännu.Två företag med stor marknad är intresserade av resultaten och ligger till grund för vidare utveckling av produkten.

Långsiktiga effekter som förväntas

Förväntat resultat är en demo, och den är i stort sett klar. Det kvarstår en del på själva demo-programvaran. All firmware ligger idag i en FPGA så innebär det att har vi hela utvecklingen på en plattform som senare kan implementeras i en ASIC. Utvecklingen har passerat olika nivåer av kretskortslayouter och den senaste som vi jobbar med just nu kommer att innehålla det mesta på ett kort.

Upplägg och genomförande

I huvudsak har två civilingenjörer arbetat heltid med my-IMI och fokuserat på hårdvaruutvecklingen som nu är stabil. Samverkan med Unibap har gett ett bra atmosfär med liknande tekniker men helt olika produkter. I oktober 2017 kommer dock Asplund Data AB att flytta till egna lokaler och inte längre jobba nära Unibap AB.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 12 december 2016

Diarienummer 2016-03952

Statistik för sidan