my-IMI

Reference number 2016-03952
Coordinator ASPLUND DATA AKTIEBOLAG - Asplund Data AB
Funding from Vinnova SEK 400 000
Project duration October 2016 - August 2017
Status Completed
Venture The strategic innovation programme Electronic Components and Systems:
Call Electronic Components and Systems. Pre-studies 2016.

Purpose and goal

Syftet och målet med projektet är nästan i hamn. På grund av annan finansiering och krav på utvecklingen har vi gjort avvikelse mot ursprunglig plan. Ingen investering har skett i Asplund Data AB ännu.Två företag med stor marknad är intresserade av resultaten och ligger till grund för vidare utveckling av produkten.

Expected results and effects

Förväntat resultat är en demo, och den är i stort sett klar. Det kvarstår en del på själva demo-programvaran. All firmware ligger idag i en FPGA så innebär det att har vi hela utvecklingen på en plattform som senare kan implementeras i en ASIC. Utvecklingen har passerat olika nivåer av kretskortslayouter och den senaste som vi jobbar med just nu kommer att innehålla det mesta på ett kort.

Planned approach and implementation

I huvudsak har två civilingenjörer arbetat heltid med my-IMI och fokuserat på hårdvaruutvecklingen som nu är stabil. Samverkan med Unibap har gett ett bra atmosfär med liknande tekniker men helt olika produkter. I oktober 2017 kommer dock Asplund Data AB att flytta till egna lokaler och inte längre jobba nära Unibap AB.

External links

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.