Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

My Dream Now - Metodik med stöd av mobilapp och spellogik, för elevers kontakt och verkliga möten med arbetslivet

Diarienummer
Koordinator CREADOR AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid april 2017 - december 2017
Status Avslutat
Utlysning Social innovation
Ansökningsomgång Social innovation - utveckla och testa

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet med projektet var att minska ungdomsarbetslöshet och utanförskap med hjälp av ett digitalt stöd. Målet var att ta fram en app som kunde underlätta för unga att få kontakter i arbetslivet. Vi utvecklade under projektet en betaversion av appen som testades av elever och kontakter i arbetslivet. Flera utmaningar gjorde att appen bara kunde laddas ner av ett begränsat antal elever och ett fåtal kontakter. Den beta-version vi tog fram och den positiva feedback vi fått från unga och från kontakter i arbetslivet har gett en värdefull grund för fortsatt utveckling.

Långsiktiga effekter som förväntas

Resultatet blev en betaversion av appen som testades av ett 30-tal elever och kontakter i arbetslivet. Flera utmaningar gjorde att appen bara kunde laddas ner av ett begränsat antal elever och kontakter och ett fåtal möten genomfördes tack vare kontakt via appen. Vi kunde därför inte uppnå mätbara positiva effekter.

Upplägg och genomförande

Vi genomförde workshops med referensgrupper och fastställde behov och intresse för ett digitalt stöd för kontakter och möten med vuxna i arbetslivet. Tillsammans med vår partner Ayond tog vi fram design och funktionalitet. Ayond programmerade och vi testade sedan en beta version med unga och vuxna kontakter i arbetslivet. Analysen är att vi i nästa steg ska vända oss till gymnasieelever istället för högstadieelever. Vi ska se till att vi först frågar om vilka yrken de vill träffa och sedan se till att de yrkena finns representerade i appen när den lanseras.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 21 mars 2017

Diarienummer 2017-01136

Statistik för sidan