Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Musiklekredskap-Musik, lek, rörelseenergi och ny teknik.

Diarienummer
Koordinator CEDERQUIST HARBORG PRODUCTION AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid oktober 2017 - oktober 2018
Status Avslutat
Utlysning Innovativa Startups

Syfte och mål

Vi har uppfyllt syftet och målet om att uppfinna, tillverka och sälja en prototyp av ett innovativt musiklekredskap där musik, lek, rörelseenergi och ny teknik kombineras till en helt ny sorts produkt. Prototypen är en kombination mellan rörelseenergin från användaren som med hjälp av mekaniska och tekniska lösningar genererar ljud/musik/ljus.

Resultat och förväntade effekter

Resultat: Vi har tagit fram en prototyp till ett musiklekredskap som är ett tillbehör till befintliga lekredskap på offentliga och privata lekplatser. Förväntade effekter: Produkten ger en förnyelse av utbudet av musiklekredskap på marknaden. Ökning av användarnas: -lek/rörelse tillsammans med andra, -nytänkande-nya funderingar om hur musiklekredskapet fungerar, tankar om kombinationen mellan estetik och mekanik/teknik. Prototypen eller en variant av den, blir till en produkt som kommer att kunna marknadsföras och säljas framöver av oss ihop med ett lekplatsföretag.

Upplägg och genomförande

Upplägget av projektet över ett år visade sig vara bra. Alla arbetspaketen blev mer tidskrävande och krävde mer arbetstid från oss i företaget. Konsultuppdrag som vi tänkt ta in hjälp med, fick vi utföra själva i företaget. Det blev tidsmässigt lite pressande då andra kommande projekt fått vänta. Efter projektets slut så har vi i Fas 2 mer kvar att göra ex, omforma prototypen till en produkt tillsammans och i samverkan med kund. Efter positiv feedback och kontakt med lekplatsföretag är vi nu positiva inför fas 2 i projektet med tillverkning och marknadsföring av den färdiga produkten.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 21 oktober 2017

Diarienummer 2017-03982

Statistik för sidan