Musiklekredskap-Musik, lek, rörelseenergi och ny teknik.

Diarienummer 2017-03982
Koordinator CEDERQUIST HARBORG PRODUCTION AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid oktober 2017 - oktober 2018
Status Beslutat
Utlysning Innovativa startups
Ansökningsomgång Innovativa startups fas 1 hösten 2017

Syfte och mål

Cederquist Harborg production AB, tar fram en prototyp till ett musiklekredskap som är ett tillbehör till befintliga lekredskap på offentliga och privata lekplatser. Uppfinna ett musiklekredskap där musik, lek, rörelseenergi och ny teknik kombineras till en innovativ produkt som är självdrivande med hjälp av rörelseenergi, ny teknik och mekanisk funktion. Kombinera musik, lek, rörelse och teknik i en innovativ produkt.

Förväntade effekter och resultat

Produkten är ensam i sin genre och skapar nyfikenhet och efterfrågan. Produkten inspirerar och är en ögonöppnare för vad kreativa samarbeten mellan teknik och musik kan skapa. Vår produkt kommer att få uppmärksamhet hos befolkning, media och kundgrupperna som en innovativ produkt med minimal klimatpåverkan. Vi tillverkar en prototyp som tänkta kundgrupper ser användbarheten och glädjen med och tillhandahåller en möjlighet för kunden att uppgradera en befintlig lekmiljö. Produkten är utformad för att vara ett alternativ till stora kostsamma lekplatslösningar.

Planerat upplägg och genomförande

Förstudie Framtagande av prototyp. Visning och test av prototypen hos olika sorts kunder. Revidering av prototyp utifrån testresultat. Marknadsföring och direktkontakt med potentiella kunder.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.