MOTION - MObil och digiTal AutomatION

Diarienummer 2015-04484
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Produkt- och produktionsutveckling
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid november 2015 - maj 2016
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för Produktion2030
Ansökningsomgång The Produktion2030 Strategic Innovation Programme Autumn 2015

Syfte och mål

Målet är att få en flexibel och effektiv produktion av produkten, detta genom att minska antalet maskiner, ev. minska antalet komponenter, minskad maskinyta, dokumentera arbetsgång och arbetsuppgifter samt att inlärningsperioden skall kortas. Detta har visats genom att minska antalet stationer från nuvarande 10 till 3, maskinytan har beräknats att kunna minskas med drygt 40 %, en detaljerad dokumentering av arbetsgång har gjort via Avix och olika typer av teknologier för arbetsinstruktioner har testats av företaget.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har via demonstrationer visat både hur mobil automation kan fungera men även kommunikationen på stationerna och mellan stationer och andra system. De mobila stationerna består av olika mjuk och hårdvara för kommunikation och olika automationsgrad, från helt manuella uppgifter till uppgifter som sker med hjälp av kollaborativa robotar. Även andra typer av mobil automation har testats, som till exempel snabbkopplingar för robotar för att kunna programmera och montera i skrivbordsmiljö. Även olika typer av informationsbärare har testats och validerats under projektet.

Upplägg och genomförande

Demonstratorn har gjorts i två steg. I steg 1 ingick projektet i kursen Automatiseringsteknik, maskin, högskoleingenjör Chalmers. Studenterna skulle utvärdera dagens automation på CEJN AB och fick sedan tillsammans med AH-automation, B&R Automation och lärare i kursen komma fram till automationslösningar. Utvärderingsmetoder som använts är: HTA, DFAA, Dynamo++, Avixanalys och mätning av automationsnivåer. I steg 2 gjordes modifikationer; bland annat prototyper av fixturer och verktyg genom additiv tillverkning, lösningarna utvärderades och validerades av industrin.

Externa länkar

Demonstration på underhållsmässan 8-11 mars

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.