MoTFall

Diarienummer 2016-00609
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - SP Mätteknik, Stockholm
Bidrag från Vinnova 8 840 000 kronor
Projektets löptid juni 2016 - augusti 2018
Status Beslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – Steg 2 samverkansprojekt
Ansökningsomgång Utmaningsdriven innovation - Steg 2 Samverkansprojekt 2016 (vår)

Syfte och mål

Fallolyckor hos äldre kostar 9,5 miljarder per år och innebär en kraftigt minskad livskvalité och hälsa för individen. Syftet med MoTFall är att minska kostnaderna och hjälpa individerna att bibehålla ett aktivt liv. Målet är att utveckla ett IKT-baserat system som upptäcker en ökad fallrisk och ger individanpassat stöd för att minska risken att falla. Huvudidén är inriktad på att mäta olika indikatorer, t e x puls, rörelser, svaj, med aktivitetsarmband, för att upptäcka förändringar i bärarens aktivitet, förutsäga ökad fallrisk och förebygga denna.

Förväntade effekter och resultat

En ökning i livskvalitet för dem som slipper att drabbas av en fallskada går inte att värderas i pengar. Enbart höftbrott leder idag till en uppskattad minskning med 36.000 kvalitetsjusterade levnadsår. Vår vision är att ta fram ett system som är så attraktivt och effektivt att det får en stor spridning, både i Sverige och Europa. Beräknat på att 20% av svenskarna över 65 år bär lösningen och att fallfrekvensen med hjälp av systemet minskar med 50% blir besparingen för det svenska samhället 650 miljoner.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet genomförs i nära samarbete med användarna där idéer och koncept vidareutvecklas i bl a fokusgrupper, intervjuer och workshops. Algoritmer för att detektera förändringar i personers aktivitetsmönster utvecklas och andra tillgängliga databaser kommer att utvärderas. Nya affärsmodeller för att stödja preventiv vård krävs för att implementering ska kunna ske och dessa utvecklas i samarbete med vårdgivare och företag. En samverkansarena där behovsägare och politiker möter lösningar och utbyter kunskap kommer att etableras.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.