Morgondagens skogliga planerare

Diarienummer 2018-01732
Koordinator STIFT SKOGSBRUKETS FORSKNINGSINSTITUT, SKOGFORSK - Skogforsk Stiftelsen Skogsbrukets Forskningsinstitut Uppsala
Bidrag från Vinnova 973 387 kronor
Projektets löptid maj 2018 - juni 2019
Status Pågående
Utlysning Framtidens drönare
Ansökningsomgång Drönare för individer och samhälle

Syfte och mål

Projektet syftar till att effektivisera skoglig datainsamling genom en drönare som själv navigerar bland träden inne i skogen med möjlighet för datainsamling med hög grad av automatik. Målet är att demonstrera en drönare som själv navigerar bland träden inne i skogen bland träden med möjlighet för datainsamling av olika påmonterade sensorer.

Förväntade effekter och resultat

Projektresultaten öppnar upp för mer effektiv råvaruutnyttjande från skogen vilket kommer vara centralt i ett biobaserat samhälle. Ökade förväntningar på virkesråvarans användning kräver än bättre beskrivningar av skogen där projektet förväntas bidra med effektiva verktyg(drönare) för Morgondagens Planerare. Verktygen kommer öka attraktionskraften för att jobba i skogen och förenkla arbetsuppgifterna för dagens skogliga fältpersonal.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet inleds med en insamling av förväntningar på en ny produkt samt en beskrivning av hur den ska användas inom skogsbruket med ett fokus på hur den kan förbättra dagens processer. Sedan startar prototyputvecklingen vilken är den mest omfattande delen i projektet. Inför demonstrationen sker en förpackning av hur produkten kan lanserar och vilken strategi som bör användas. Projektet avslutas sedan med den planerade gemensamma demonstrationen.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.