Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Morgondagens skogliga planerare

Diarienummer
Koordinator STIFT SKOGSBRUKETS FORSKNINGSINSTITUT, SKOGFORSK - Skogforsk Stiftelsen Skogsbrukets Forskningsinstitut Uppsala
Bidrag från Vinnova 973 387 kronor
Projektets löptid maj 2018 - juni 2019
Status Avslutat
Utlysning Framtidens drönare

Syfte och mål

Projektet syftade till att effektivisera skoglig datainsamling genom att demonstrera en drönare som själv navigerar inne i skogen med möjlighet för datainsamling av olika påmonterade sensorer. Projektmålet att visa på autonom drönarflygning uppnåddes vid demonstrationsdagarna i Västervik. Parallellt med detta projekt slutredovisades ett projekt till Brattåsstiftelsen som visade hur små mobila laserskanners kan användas för att mäta skogen. Tillsammans visar dessa två projekt ett koncept med en drönare som åker genom skogen och hur mobila sensorer mäter kan skogen.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet visade på möjligheten att introducera autonoma drönare som flyger inne bland träden. Det kan fungera med en drönare som datainsamlare för skogsbruket i planerade avverkningar. Tillsammans med övrig teknikutveckling in om skogsbruket bidrar det till att öka attraktionskraften till att jobba i skogen. Projektet bidrar även till att fler utvecklare bidrar till en tjänsteutveckling då problemställningen är tydlig. Samtidigt kvarstår många utmaningar kring flygtid, driftsäkerhet samt användarvänlighet. Projektet fick även stort intresse från andra branscher.

Upplägg och genomförande

Projektets upplägg inkluderade intervjuer med potentiella användare av tjänsten både i skogsbruket och andra branscher vilket gav viktig återkoppling både till utveckling och steg mot produktifiering. Utvecklingsinsatsen drog nytta av parallella projekt vilka bidrog till att projektet hann med betydande utveckling för att hantera de utmaningar som finns kring att kunna navigera utan GNSS och att drönaren uppfattar sin omgivning för att undvika kollisioner på sin väg mellan träden. Projektgruppens sammansättning med olika kompetenser bidrog till det lyckade resultatet.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 28 april 2018

Diarienummer 2018-01732

Statistik för sidan