Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

molnbaserat tillverknings variation kontrol

Diarienummer
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - Institutionen för industriell produktion
Bidrag från Vinnova 499 800 kronor
Projektets löptid november 2018 - maj 2019
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för Produktion2030
Ansökningsomgång Idéprojekt om nya tjänster för tillverkande industri

Viktiga resultat som projektet gav

Projektetssyfte var att utveckla tjänster för kontroll av tillverkningsvariationer (fel). De utvecklade tjänsterna stödjer två innovativa lösningar nämligen: smart och adaptiv fixtur och felkompensation genom NC-kod modifiering. Tjänsterna omfattar prediktionsmodeller, skannad geometrisk analys och maskininlärning anomalitetsdetektering. Prediktionsmodellerna uppskattar variationer från tidigare processer, fixturer, verktygsmaskiner och springback-effekter från restspänningarna.

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektet utvecklade två innovativa tjänster för kontroll av tillverkningsvariationer, nämligen smart arbetshållningssystem och felkompensation genom NC-kodändring. En demo fixtur med inbyggda sensorer och styrenhet byggs som kommunicerar med prediktionsverktyg i molnet för att ställa in nya positioner. Dessutom modifiering av NC-koden för att kompensera för distortioner på grund av restspänningarna. Resultaten från detta projekt publicerades i en tidskrift och en konferensartikel.

Upplägg och genomförande

Projektidén innehåller nya och innovativa idéer som visades genom resultat från analys och demonstration. Det fanns två parallella utvecklingsarbeten utförda nämligen NC-kod modifiering och smart och adaptiv fixture design och demo fabrication. NC-kodskompensation för restspänningar är en ganska ny idé. Analys- och demo arbete utförs kring industriella faller Efter definitionen av idéer, omfattningen av analys och utvecklingsarbete definierades och utförd.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 30 oktober 2018

Diarienummer 2018-03981

Statistik för sidan