Möjliggöra tillväxt av metallpulverförsäljning, genom standardisering av flytbarhet

Diarienummer
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - Institutionen för Materialvetenskap
Bidrag från Vinnova 734 791 kronor
Projektets löptid mars 2019 - januari 2020
Status Pågående
Utlysning Att stärka Sveriges roll inom internationell standardisering
Ansökningsomgång Standardisering för att nå ut på nya marknader

Syfte och mål

Målet med detta projekt är att föreslå hur standisering kan användas inom pulvermetallurgi för att öka sektorns tillväxt. Ett stort problem inom området är bristen på standarder för pulveregenskaper och för maskiner som använder pulver. Företag måste genomföra många tester och demonstrationer för att undersöka om nytt pulver är lämpligt. Detta kan vara för dyrt för små och medelstora företag. En litteraturstudie kommer genomföras och i samråd med företag i Sverige kommer det undersökas vilka standarder som önskas, i hela värdekedjan.

Förväntade effekter och resultat

Det förväntas att flera förslag till utveckling av nya standarder kommer att baseras på intervjuerna med företagen. Om det behövs kommer några in initiala experiment genomföras för att testa om relevanta egenskaper kan mätas på lämplig sätt så att standarder kan utvecklas. I slutrapporten kommer det att presenteras en strategi för standardiseringsutveckling. Denna ska vägleda framtidens arbete och påskynda standardiseringsutvecklingen för att stärka pulvermetallurgisektoren i Sverige. Därigenom kan Sverige behålla eller förbättra sin världsledande position inom pulvermetallurgi.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet börjar med intervjuer med pulverproducenter, KTH kommer att undersöka vilka egenskaper eller processer som bör standardiseras för att underlätta försäljning av nya pulver. Samtidigt kommer Swerim att intervjua pulveranvändare för att ta reda på vilken information de vill skall standardiseras för att möjliggöra att de kan köpa nya pulver. Dessa resultat kommer att rapporteras. Enkla experiment kommer utföras inom projektet, om de kan visa att de föreslagna standarder är möjliga. En rapport av resultaten kommer att publiceras i slutet av projektet.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.