Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Modulär och skalbar mobilitetshubb med laddning för delad mikromobilitet

Diarienummer
Koordinator Standab AB
Bidrag från Vinnova 3 000 000 kronor
Projektets löptid juli 2023 - december 2024
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet Drive Sweden
Ansökningsomgång Strategiska innovationsprogrammet Drive Sweden - Säker och hållbar användning av små fordon med hjälp av digital teknik

Syfte och mål

Målet är att utveckla och testa en skalbar och modulär mobilitetshubb för laddning av delade elsparkcyklar. Syftet är att främja delad mikromobilitet och minska miljöpåverkan genom att öka tillgängligheten i både tätorter och mindre orter, som en oberoende tredjepart mellan städer och operatörer. Lösningen bidrar till förbättrad hållbarhet genom att minska transporter av utbytbara batterier samtidigt som den förbättrar parkeringsmöjligheterna och möjliggör till finansiering av parkeringsinfrastruktur vid nödvändiga platser för delade elsparkcyklar.

Förväntade effekter och resultat

Att utveckla en modulär och skalbar mobilitetshubb med laddning för elsparkcyklar har stor möjlighet till att kraftigt reducera de operativa kostnaderna involverade i att byta ut batterier för operatörer samtidigt som det möjliggör för städer att få in en tredjepart som kan finansiera nödvändig parkeringsinfrastruktur som kan minska mängden felparkerade fordon. En mobilitetshubb som skall kunna fungera mellan olika operatörer. Vi hoppas att vårt projekt skall bana väg för att städer skall börja upplåta mer mark åt delad mikromobilitet och nödvändig parkeringsinfrastruktur.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet avser att utveckla, testa och utvärdera ett antal modulära mobilitetshubbar med stöd för fungerande laddning av några av de mest välkända elsparkcykelmodeller som idag används för delat bruk. Projektet kommer att dra nytta av en bred och framförallt världsunik kompetensbas inom delad mikromobilitet, både inom och utanför deltagande organisationer, för att säkerställa att projektet når sina mål, och som kan skalas upp för att kraftigt minska mängden transporter av batterier samtidigt som de finansierar nödvändig parkerings infrastruktur som idag ofta saknas.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 21 juli 2023

Diarienummer 2023-01046

Statistik för sidan