MODUFLEX

Diarienummer
Koordinator Uppsala universitet - Institutionen för informatik och media
Bidrag från Vinnova 750 000 kronor
Projektets löptid november 2011 - mars 2012
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering
Ansökningsomgång Utmaningsdriven innovation - Steg 1 initiering 2011

Syfte och mål

Syftet med projektet har varit att utveckla en modell för mer flexibel och kundorienterad produktutveckling inom tillverkande industri. Projektet har med hänsyn taget till ett antal nya fenomen (mass customization, open innovation, modularization, adaptation, etc) vävs ihop dessa till en realistisk och införbar modell som kan skapa bättre framtidsförutsättningar för tillverkande industrier.

Resultat och förväntade effekter

Produktionsindustrin står inför starka omvälvningar som en konsekvens av globaliseringen och Internet. Producerande företag kommer att behöva förhålla sig till detta för att kunna stå sig i den framtida konkurrensen. Projektet har analyserat och tagit hänsyn till samtliga påverkande omvärldsförändringar och utformat en modell som ska förbereda tillverkande företag för de förändringar som sker och är på väg att ske. Långsiktigt så räknar projektet med att resultaten kommer att få betydande effekter på branschen och är en nödvändighet för företags överlevnad.

Upplägg och genomförande

Projektet har genomfört omvärldsanalyser, analyserat nya forskningsrapporter, samt i ett antal workshops utformat en kravbild. Med denna bild som underlag så har projektet sedermera gemensamt utvecklat en visionär modell som tar fäste i omvärldskraven. Med modellen som underlag har ett konsortium satts samman för att kunna ge reellt understöd för modellen.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2011-02517

Statistik för sidan