Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

SMF C3NiT: Modelling and Verification of GaN Growth System

Diarienummer
Koordinator SWEGAN AB
Bidrag från Vinnova 333 300 kronor
Projektets löptid september 2018 - februari 2019
Status Avslutat
Utlysning Kompetenscentrum

Viktiga resultat som projektet gav

Modellering och mätning av flödesprofilen i en epitaxiell reaktor har utförts. Mätresultaten stämmer mycket väl överens med modellerna.

Långsiktiga effekter som förväntas

Det arbete som utförts kommer leda till väsentligt förbättrad uniformitet på odlade skikt samt möjliggöra en enkel uppskalning av epitaxiella reaktorer.

Upplägg och genomförande

Modellerna genomfördes och en metod för att mäta undersöktes och beslutades. Arbetet gjordes tillsammans med Epiluvac AB. Mätmetoden var inte beprövad men fungerade över förväntan.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 25 oktober 2018

Diarienummer 2018-04363

Statistik för sidan