Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

mm-Wave UWB Smarta Gruppantenn i Chipform med Nya Capped Bowtie för 5G kommunikationssystem och framtida smarta system

Diarienummer
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Department of Signals and Systems
Bidrag från Vinnova 204 136 kronor
Projektets löptid november 2016 - mars 2017
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet Smartare elektroniksystem

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet med detta projekt är att preliminärt utveckla en ny flerskikts mm-Wave UWB smarta capped Bowtie gruppantenn så PCB eller on-chip teknik kan användas för massproduktion. Våra mål är preliminärt fastställer funktionsprincipen, att göra några simuleringsmodeller av små gruppantenn som täcker olika UWBs att bevisa genomförbarheten och flexibiliteten hos denna teknik, experimentellt verifiera integrationslösningen, och därmed ge en solid plattform för full utveckling av denna teknik i fullständig projektet. Vi har uppfyllt 90% mål på projekt stängning.

Långsiktiga effekter som förväntas

De viktigaste resultaten från detta projekt är etablering av funktionsprincipen för capped Bowtie antenn, simulerad verifiering av genomförbarheten och flexibiliteten hos den flerskiktade geometri, PCB/kiselbaserade tillverknings hänsyn, och verifiering mätning av systemintegration av gruppenantennen med DSP plattform. Med dessa resultat, kommer fullständig utvecklingen av denna teknik inte har grundläggande hinder. Denna teknik kommer att erbjuda en unik lösning till mm-Wave-system i 5G, och har en mycket stor potential för att ha kommersiell framgång i 5G marknaden.

Upplägg och genomförande

Design av ett element och 2x2 liten gruppantenn gjordes för de två delsystem i 5G: accessystem (20-50 GHz) och dual-band radiolänkar (23GHz band och E-band). De goda resultat ger en fast plattform för full utveckling. På systemintegration, den lite antennelement storleken göra förstärkare med VCSEL (Vertical-Cavity Surface-Emitting Laser) att användas för att omvandla RF-signalerna till optiska signaler och sedan använda sex-core optisk sammankopplings fibrer till DSP (digital signal processing) plattform. Vi har gjort en mätning test och visat genomförbarheten av denna idé.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 12 december 2016

Diarienummer 2016-03935

Statistik för sidan