Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

MLOC+

Diarienummer
Koordinator IGW EUROPE AB - IGW EUROPE, Kista
Bidrag från Vinnova 2 977 000 kronor
Projektets löptid augusti 2016 - januari 2018
Status Avslutat
Utlysning SIP Swedish Mining Innovation -Strategiska innovationsprogrammet för Gruv och Metallutvinning

Viktiga resultat som projektet gav

Projektet har nått dom flesta målen. Delvis uppnått är endast P2 där vi identifierat lösningar men inte implementerat detta i Boliden. Alla övriga mål anses uppnådda. Projektet har utvecklat en förbättrad mass-lokalisering som är driftsäkrare och ger bättre positioneringsnoggrannhet. Ny hårdvara och mjukvara samt algoritmer för förbättrad positionering har utvecklats. Ny funktionalitet (webb) för användarna har utvecklats vilket gör systemet ännu mer lättanvänt. Systemet har gått i drift i Kriberggruvan under 9 månader.

Långsiktiga effekter som förväntas

Stabilare system: Uppnått Bättre positionering: Uppnått Kort sagt ett prototyp-system på TRL-nivå redo att driftsättas hos kund: Uppnått.

Upplägg och genomförande

Det är mycket tidskrävande att genomföra testning på plats i gruvan. Vi har därför under projektet utvecklat flera tester som kan köras lokalt för att minimera testtiden i gruvan. Dock är just testtid i gruvan det absolut viktigaste och speciellt då långtidstest samt tester tillsammans med brukarna för att förstå behoven. Här är det viktigt att kunna, i möjligaste mån, övervaka och genomföra förbättringar per distans.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 12 december 2016

Diarienummer 2016-02618

Statistik för sidan