Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

MLOC-P

Diarienummer
Koordinator IGW EUROPE AB - IGW EUROPE, Kista
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid november 2016 - mars 2018
Status Avslutat
Utlysning SIP Swedish Mining Innovation -Strategiska innovationsprogrammet för Gruv och Metallutvinning

Viktiga resultat som projektet gav

Att skapa förutsättningar för att vidareutveckla ideerna från MLOC+. Detta är uppfyllt: Att hitta nya kunder för att utvecklade tjänster, affärsformer samt skapa nya nätverk. Detta är också uppfyllt.

Långsiktiga effekter som förväntas

Målen är uppnådda via; Ny ansökan kallad HiVest samt via deltagande som part i EU H2020 SIMS projektet.

Upplägg och genomförande

Projektet har omplaneras flera gånger pga oförutsedda interna och externa händelse. Det var även betydligt mer jobb såsom ny part i EU H2020 SIMS än vad vi från början insåg. I slutändan har vi ändå nått dit vi från början avsåg. En lärdom är att vi för stora bolag behöver mer långsiktigt planera och förankra deltagande i nya projekt. Vi har också lärt oss mycket om EU-projekt, EU-portaler mm. och har tack vare detta nu en helt annan situation för deltagande i fler, kommande, EU-projekt.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 12 december 2016

Diarienummer 2016-04944

Statistik för sidan