Mix&Try kit och online-analys etablerar ”analytic imaging” av vävnadskomponenter

Diarienummer 2017-04014
Koordinator EBBA BIOTECH AB
Bidrag från Vinnova 250 000 kronor
Projektets löptid oktober 2017 - oktober 2018
Status Avslutat
Utlysning Innovativa startups
Ansökningsomgång Innovativa startups fas 1 hösten 2017

Syfte och mål

Ebba Biotech AB utvecklar fluorescerande markörer för strukturell kartläggning av biomolekyler. Våra produktserier Amytracker och ECtracer har genom detta projekt kompletteras med Mix&Try Kits. Dessa kit ska i första hand ge kunderna möjlighet att snabbt prova sig fram till en specifik markör lämplig för deras system. Dessutom genererar molekylerna optiska spektra som rätt analyserade ger en högupplöst karta av målmolekyler i provet. En online-portal för analytical imaging är under utveckling för att assistera våra kunder i dataanalys, datamining och datapresentation.

Resultat och förväntade effekter

Vi har utökat sortimentet med Mix&Try Kits till produktserierna Amytracker och ECtracer. Möjligheten att erhålla fyra olika markörer i en och samma produkt till rimlig kostnad har lockat nya kunder att testa produkterna i sina experiment, identifiera den optimala markören, och därefter övergå till att köpa just den markören i singel-förpackningar. Likaså uppskattas Mix&Try Kits av befintliga kunder. Produkterna lanserades i maj 2018 och vi förväntar oss att den redan goda försäljningen kommer att öka, samt generera ökad efterfrågan av markörer i singel-förpackning.

Upplägg och genomförande

Utifrån kundbehov identifierade vi under Q1-Q2 molekyler att ingå i Mix&Try Kits. För dessa nya produkter utarbetade vi en prisstrategi och definierade lämplig storlek på vialerna. Under Q2-Q3 tog vi fram marknadsföringsmaterial, anpassade webbsidan och införde produkterna på e-handelsplattformen. Under Q4 lanserades Amytracker Mix&Try Kit på internationell konferens. Vi började utveckla ’Analytical imaging platform’ under Q3-Q4 genom att skapa backend till online-portalen och en app på en utvecklingsserver. Arbete pågår att öka funktionaliteten i web-applikationen.

Externa länkar

Produkten "ECtracer Mix&Try Kit" på Ebba Biotech´s hemsida Ebba Biotech´s startsida Produkten "Amytracker Mix&Try Kit" på Ebba Biotech´s hemsida

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.