Mix&Try kit och online-analys etablerar ”analytic imaging” av vävnadskomponenter

Diarienummer 2017-04014
Koordinator EBBA BIOTECH AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid oktober 2017 - oktober 2018
Status Beslutat
Utlysning Innovativa startups
Ansökningsomgång Innovativa startups fas 1 - hösten 2017

Syfte och mål

Ebba Biotech utvecklar syntetiska fluorescerande markörer för strukturell kartläggning av biomolekyler. Syftet med projektet är att skapa nya, unika produkter som möjliggör en ny sorts analys, så kallad ”analytical imaging”. Genom att erbjuda ”Mix&Try” kits innehållande fluorescerande markörer, tillsammans med avancerade online-tjänster för dataanalys är målet att ge kunden en enkel, automatiserad metod för att skapa högupplösta kartor av definierade målmolekylers lokalisation i vävnadsprover.

Förväntade effekter och resultat

Genom att erbjuda kits som innehåller flera kemiskt besläktade markörer kan kunderna testa många olika markörer till en rimlig kostnad, och snabbt identifiera den markör som bäst lämpar sig för deras system. Genom online-tjänsten för avancerad data analys hjälper vi kunden att hantera den komplexa spektrala information varje markör genererar. Genom att underlätta analys av experiment som utförts med våra markörer maximerar vi kundens utbyte av produkterna, samtidigt som Ebba Biotech skapar en unik relation med kunderna, till gagn för båda parter.

Planerat upplägg och genomförande

Genom rationell design skall vi skapa Mix&Try kits som innehåller kemiskt besläktade, men ändå olika, markörer. Parallellt skall vi med hjälp av IT-utvecklare skapa ett datarum på Ebba Biotech’s websida för online-analys. Datarummet skall vara utformat så att kunden kan ladda upp resultaten från sina infärgningar i form av optiska spektra. Genom ett användarvänligt gränssnitt kommer kunden att kunna välja den typ av dataanalys och data mining som önskas, på vilket sätt data skall presenteras, samt ladda ned datapresentationen till sin hemdator.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.