Minskad övergödning med kretslopp och cirkulär ekonomi

Diarienummer 2017-03142
Koordinator Techmarket Sweden AB - Teknikmarknad
Bidrag från Vinnova 1 800 000 kronor
Projektets löptid oktober 2017 - december 2019
Status Pågående
Utlysning Cirkulär ekonomi
Ansökningsomgång Circular economy - Development & Innovation projects

Syfte och mål

Det föreslagna projektet ska forma en modell för cirkulär ekonomi för att minska syreförbrukningen i Östersjöns syrefria bassänger, där internläckaget av fosfor är som störst. Metoden innebär att ytsediment bärgas från bassängerna vilket minskar syreförbrukningen. De bärgade ytsedimenten ger tre komponenter - energi, växtnäring och silt - som dels utgör ett monetärt värde och som dels möjliggör en bas för ekologisk kompensation. Ekologisk kompensation kan användas för att möjliggöra kompensering av ohanterade utsläpp av främst fosfor och kväve. Projektet fokuserar på silt.

Förväntade effekter och resultat

Genom att skapa en cirkulär ekonomi i första hand på svenskt territorialvatten, skapas en möjlig förebild även för andra länder i Östersjöregionen och globalt. Den nya lösningen kan med fördel även exporteras till andra världsdelar med liknande utmaningar, exempelvis Chesapeake Bay i USA. Det finns även näringspolitiska aspekter för Östersjöregionen. Genom att kontinuerligt kunna minska internläckaget av fosfor, ökar samtidigt möjligheterna för besöksnäringen runt Östersjön att utveckla sitt erbjudande, en industri som till betydande del anställer ungdomar och kvinnor.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet består av nedanstående 8 arbetspaket. Det tekniska arbetet genomförs i fält och lab. 1. Cirkulär ekonomi (Affärsmodeller 1) 2017-10-02--2017-12-31 2. Ekologisk kompensation (Affärsmodeller 2) 2018-01-01--2018-02-28 3. Energi (Produktdesign 1) 2018-03-01--2018-09-30 4. Växtnäring (Produktdesign 2) 2017-10-02--2018-12-31 5. Silt - kisel (Produktdesign 3) 2017-10-02--2018-12-31 6. Silt - partikelpackning (Produktdesign 4) 2017-10-02--2018-12-31 7. Industriprocess (System) 2019-01-01-2019-12-31 8. Näringslivet Gotland 2019-01-01-2019-12-31

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.