Minne över generationerna

Diarienummer
Koordinator LINNÉUNIVERSITETET - Institutionen för kulturvetenskaper
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid april 2019 - januari 2020
Status Pågående
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering
Ansökningsomgång Utmaningsdriven innovation steg 1 initiering - 2019

Syfte och mål

Det nuvarande samhället har till uppgift att underlätta långsiktigt minne för många generationer i syfte att säkerställa etisk och miljövänlig hantering av radioaktiv och annat farligt avfall under hela livscykeln. Det största hindret är komplexiteten i frågan och en nuvarande brist hos relevanta aktörer av adekvat långsiktigt tänkande och planering i avfallshantering. Vår innovation består av insikten att hantering av farligt avfall på sikt kan dra nytta av relevant kompetens inom kulturarvssektorn.

Förväntade effekter och resultat

Under hela projektets gång avser vi att (a) upprätta en gemensam plattform och sätt att samarbeta inom olika sektorer och discipliner, både nationellt och internationellt, med alla större aktörer, b) testa effektiva sätt att få till kunskapsutbyte mellan relevanta samarbetspartners avseende sättet att tänka på och planera inför framtiden, (c) utveckla kulturella processer och strategier som kan bidra till att uppnå långsiktigt minne, (d) ta fram förslag till riktlinjer och lagstiftning.

Planerat upplägg och genomförande

Vårt inledande fokus kommer att vara på kärnavfall. Projektets gemensamt arbete fokuserar i huvudsaken på fyra workshops av projektgruppen.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 26 mars 2019

Diarienummer 2019-00974

Statistik för sidan