Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

minKod - Cancervård på ungas villkor

Diarienummer
Koordinator Region Stockholm - Innovationsplatsen
Bidrag från Vinnova 5 535 308 kronor
Projektets löptid december 2019 - juli 2022
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 2 samverkansprojekt

Viktiga resultat som projektet gav

Det övergripande målet med projektet är att förbättra livet för unga vuxna (16-30 år) som drabbats av cancer. Under UDI 2 har vi tillsammans med unga cancer erfarna utvecklat tre produktprototyper och vidareutvecklat två redan befintliga produkter som ska kunna användas för att stödja unga att under deras cancerresa. Dessa är tänkta att bidra till ökat välmående hos varje individ men också ett bättre helhetsgrepp kring unga vuxna cancererfarna, både i vården och i samhället.

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektet har varit framgångsrikt genom att värdefull information har identifierats och använts för att kunna anpassa och utveckla de fem produkterna. Tester har visat att produkterna är uppskattade både av unga med cancer och vårdpersonal. Ett resultat av projektet har också varit att ett förslag vuxit fram för hur de framtagna produkterna ska kunna användas tillsammans i ett gemensamt personcenterat arbetssätt på sjukhus som behandlar unga med cancer.

Upplägg och genomförande

Kunskapen från UDI 1 vidareutvecklades tillsammans med fler aktörer för att möta målgruppens behov. Arbetet fördelades på 5 arbetspaket som på samma gång drevs självständigt och parallellt med projektets övergripande mål i fokus. Med den gemensamma ansatsen personcentrerat förhållningssätt involverades unga cancererfarna i alla arbetspaket och alla faser i projektet. Process och resultat diskuterades kontinuerligt i gemensamma projektmöten för att säkerställa fokus och relevans för arbetet.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 6 mars 2024

Diarienummer 2019-04753

Statistik för sidan