Miniatyriserad kryokylare baserad på grafen

Diarienummer
Koordinator APR TECHNOLOGIES AB
Bidrag från Vinnova 2 207 000 kronor
Projektets löptid november 2017 - november 2019
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet SIO Grafen
Ansökningsomgång SIO Grafen: Samverkan för kommersiella grafentillämpningar - hösten 2017

Syfte och mål

Under detta projekt så har en termiskt driven gaskompressor avsedd för kylsystem utvecklats, i handhållen storlek och som saknar rörliga delar. Den drivs via termisk diffusion igenom porösa membran. Ett kompositmaterial av grafen och en lämplig tillverkningsprocess för detta har utvecklats för att förbättra kompressorns värmeledningsförmåga. En motflödande värmeväxlare som nyttjar samma grafen-material har också tagits till prototypstadie.

Resultat och förväntade effekter

De framtagna produkterna har skapat värdefullt intresse både i Sverige och internationellt samt även skapat kundfinansierade utvecklingsprojekt samt produktförsäljningar. Kompositmaterialet baserat på grafen tillåter nyttjande av den höga värmeledningsförmågan hos grafen i mekaniskt krävande applikationer. APR Technologies har bidragit till att bana väg för att detta material kan hitta många nya förbättrande applikationer inom energiområdet.

Upplägg och genomförande

Under projektets gång så utvecklade APR Technologies huvudsakligen en termiskt driven kompressor i flera prototyper, samt en motflödande värmeväxlare och kylsystemets integration överlag. SHT Smart High Tech och Chalmers Tekniska högskola utvecklade och agerade leverantör av grafen-baserade filmer samt rådgivare.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 17 januari 2020

Diarienummer 2017-03602

Statistik för sidan